Dipost oleh Faisal Bosnia Ahmad

Faisal Bosnia Ahmad

Minat yang tinggi terhadap dunia gadget menuntun saya menjadi penulis lepas yang menceburkan diri ke dalam topik ini. Seorang gamer kasual yang mendukung kesetaraan gamer mobile dengan gamer PC dan Console. Baginya, traveling bukanlah keniscayaan namun sebuah hobi yang harus senantiasa dilestarikan.